# Tillverkare Modell Kod Ramnr Årsmodell
2248 Honda 10e tecknet i ramnr Z 1979
2249 Honda 10e tecknet i ramnr A 1980
2250 Honda 10e tecknet i ramnr B 1981
2251 Honda 10e tecknet i ramnr C 1982
2252 Honda 10e tecknet i ramnr D 1983
2253 Honda 10e tecknet i ramnr E 1984
2254 Honda 10e tecknet i ramnr F 1985
2255 Honda 10e tecknet i ramnr G 1986
2256 Honda 10e tecknet i ramnr H 1987
2257 Honda 10e tecknet i ramnr J 1988
2258 Honda 10e tecknet i ramnr K 1989
2259 Honda 10e tecknet i ramnr L 1990
2260 Honda 10e tecknet i ramnr M 1991
2261 Honda 10e tecknet i ramnr N 1992
2262 Honda 10e tecknet i ramnr P 1993
2263 Honda 10e tecknet i ramnr R 1994
2264 Honda 10e tecknet i ramnr S 1995
2265 Honda 10e tecknet i ramnr T 1996
2266 Honda 10e tecknet i ramnr V 1997
2267 Honda 10e tecknet i ramnr W 1998
2268 Honda 10e tecknet i ramnr X 1999
2269 Honda 10e tecknet i ramnr Y 2000
2270 Honda 10e tecknet i ramnr 1 2001
2271 Honda 10e tecknet i ramnr 2 2002
2272 Honda 10e tecknet i ramnr 3 2003
2273 Honda 10e tecknet i ramnr 4 2004
2274 Honda 10e tecknet i ramnr 5 2005
2275 Honda 10e tecknet i ramnr 6 2006
2276 Honda 10e tecknet i ramnr 7 2007
2277 Honda 10e tecknet i ramnr 8 2008
2278 Honda 10e tecknet i ramnr 9 2009
2279 Husaberg 10e tecknet i ramnr K 1989
2280 Husaberg 10e tecknet i ramnr L 1990
2281 Husaberg 10e tecknet i ramnr M 1991
2282 Husaberg 10e tecknet i ramnr N 1992
2283 Husaberg 10e tecknet i ramnr P 1993
2284 Husaberg 10e tecknet i ramnr R 1994
2285 Husaberg 10e tecknet i ramnr S 1995
2286 Husaberg 10e tecknet i ramnr T 1996
2287 Husaberg 10e tecknet i ramnr V 1997
2288 Husaberg 10e tecknet i ramnr W 1998
2289 Husaberg 10e tecknet i ramnr X 1999
2290 Husaberg 10e tecknet i ramnr Y 2000
2291 Husaberg 10e tecknet i ramnr 1 2001
2292 Husaberg 10e tecknet i ramnr 2 2002
2293 Husaberg 10e tecknet i ramnr 3 2003
2294 Husaberg 10e tecknet i ramnr 4 2004
2295 Husaberg 10e tecknet i ramnr 5 2005
2296 Husaberg 10e tecknet i ramnr 6 2006
2297 Husaberg 10e tecknet i ramnr 7 2007
2298 Husaberg 10e tecknet i ramnr 8 2008
1829 Kawasaki KX250 A4 KX250A-000001-001717- 1978
1830 Kawasaki KX250 A5 KX250A-001801-500000- 1979
1760 Kawasaki KX80 B1 KX080A-000001-012405- 1979
1831 Kawasaki KX250 A6 KX250A-500001- 1980
1761 Kawasaki KX80 B2 KX080A-012501- 1980
1804 Kawasaki KX125 A6 KX125A-005101-010000- 1980
1762 Kawasaki KX80 D1 KX080D-000001-003700- 1981
1805 Kawasaki KX125 A7 KX125A-010001- 1981
1832 Kawasaki KX250 B1 KX250B-000001- 1982
1806 Kawasaki KX125 B1 KX125B-000001-004200- 1982
1763 Kawasaki KX80 D2 KX080D-003701- 1982
1807 Kawasaki KX125 B2 KX125B-004201- 1983
1764 Kawasaki KX80 F1 KX080F-000001-003000- 1983
1833 Kawasaki KX250 C1 KX250C-000001-002800- 1983
1856 Kawasaki KX500 A1 KX500A-000001-001500- 1983
1857 Kawasaki KX500 A2 KX500A-001501- 1984
1765 Kawasaki KX80 F2 KX080F-003001-005900- 1984
1808 Kawasaki KX125 C1 JKLAXRC1/EA000001- 1984
1766 Kawasaki KX80 F3 KX080F-005901- 1985
1858 Kawasaki KX500 B1 KX500B-000001-001800- 1985
1835 Kawasaki KX250 D1 KX250D-000001-004200- 1985
1809 Kawasaki KX125 D1 KX125D-000001- 1985
1810 Kawasaki KX125 E1 KX125E-000001-008800- 1986
1836 Kawasaki KX250 D2 KX250D004201- 1986
1768 Kawasaki KX80 K1 KX080K-000001-000700- 1986
1767 Kawasaki KX80 H1 KX080H-000001-001000- 1986
1859 Kawasaki KX500 B2 KX500B-001801- 1986
1860 Kawasaki KX500 C1 KX500C-000001- 1987
1769 Kawasaki KX80 H2 KX080H-001001- 1987
1770 Kawasaki KX80 k2 KX080K-000701- 1987
1811 Kawasaki KX125 E2 KX125E-008801- 1987
1837 Kawasaki KX250 E1 KX250E-000001- 1987
1812 Kawasaki KX125 F1 KX125F-000001- 1988
1771 Kawasaki KX80 M1 KX080M-000001- 1988
1838 Kawasaki KX250 F1 KX250F-000001- 1988
1861 Kawasaki KX500 D1 KX500D-000001-002000- 1988
1813 Kawasaki KX125 G1 KX125G-000001- 1989
1839 Kawasaki KX250 G1 KX250G-000001- 1989
1862 Kawasaki KX500 E1 KX500E-000001-002000- 1989
1772 Kawasaki KX80 L2 KX080L-003001-00800- 1989
1863 Kawasaki KX500 E2 KX250E-002001-004000- 1990
1774 Kawasaki KX80 N3 KX080N-005001- 1990
1814 Kawasaki KX125 H1 KX125H-000001-007000- 1990
1840 Kawasaki KX250 H1 KX250H-000001- 1990
1773 Kawasaki KX80 L3 KX080L-008001- 1990
1815 Kawasaki KX125 H2 KX125H-007001- 1991
1841 Kawasaki KX250 H2 KX250H-006001- 1991
1775 Kawasaki KX80 R1 KX080R-000001-005000- 1991
1864 Kawasaki KX500 E3 KX500E-004001-007000- 1991
1776 Kawasaki KX80 T1 KX080T-000001- 1991
1816 Kawasaki KX125 J1 KX125J-000001-007500- 1992
1777 Kawasaki KX80 R2 KX080R-005001-007000- 1992
1778 Kawasaki KX80 T2 KX080T-003001-005000- 1992
1842 Kawasaki KX250 J1 KX250J-000001-007500- 1992
1865 Kawasaki KX500 E4 KX500E-007001-008300- 1992
1866 Kawasaki KX500 E5 KX250E-008301-010000- 1993
1779 Kawasaki KX80 R3 KX080R-007001-009000- 1993
1780 Kawasaki KX80 T3 KX080T-005001-007000- 1993
1817 Kawasaki KX125 J2 KX125J-007501- 1993
1843 Kawasaki KX250 J2 KX250J-007501- 1993
1844 Kawasaki KX250 K1 KX250K-000001-006000- 1994
1818 Kawasaki KX125 K1 KX125K-000001-006000- 1994
1834 Kawasaki KX250 C2 JKAXMC1/EA002801- 1994
1867 Kawasaki KX500 E6 KX250E-010001-011000- 1994
1782 Kawasaki KX80 T4 KX080T-007001-010000- 1994
1781 Kawasaki KX80 R4 KX080R-009001-018000- 1994
1845 Kawasaki KX250 K2 KX250K-006001-014000- 1995
1783 Kawasaki KX80 EJ IMPORTERAD TILL SVERIGE 1995
1819 Kawasaki KX125 K2 KX125K-006001-013000- 1995
1868 Kawasaki KX500 E7 KX250E-011001-015000- 1995
1846 Kawasaki KX250 K3 KX250K-014001-020000- 1996
1869 Kawasaki KX500 E8 KX250E-015001-017000- 1996
1785 Kawasaki KX80 T6 KX080T-010001-011000- 1996
1784 Kawasaki KX80 R6 KX080R-018001-021000- 1996
1820 Kawasaki KX125 K3 KX125K-013001-020000- 1996
1786 Kawasaki KX80 R7 KX080R-021001- 1997
1821 Kawasaki KX125 K4 KX125K-020001-026000- 1997
1870 Kawasaki KX500 E9 KX250E-017001-020000- 1997
1787 Kawasaki KX80 T7 KX080T-011001- 1997
1847 Kawasaki KX250 K4 KX250K-020001-027000- 1997
1789 Kawasaki KX80 Z1 JKAKX080ZZA000001- 1998
1788 Kawasaki KX80 X1 JKAKX080XXA000001- 1998
1791 Kawasaki KX80 Y1 JKAKX080YYA000001-003000- 1998
1822 Kawasaki KX125 K5 KX125K-026001- 1998
1848 Kawasaki KX250 K5 KX250K-027001- 1998
1871 Kawasaki KX500 E10 KX250E-020001-023000- 1998
1790 Kawasaki KX80 W1 JKAKX080WWA000001-006000- 1998
1792 Kawasaki KX80 W2 JKAKX080WWA006001-013000- 1999
1793 Kawasaki KX80 Y2 JKAKKX080YYA003001-008000- 1999
1872 Kawasaki KX500 E11 JKAKX500EEA023001-028000- 1999
1823 Kawasaki KX125 L1 JKAKX125LLA000001-009000- 1999
1849 Kawasaki KX250 L1 JKAKX250LLA000001-011000- 1999
1850 Kawasaki KX250 L2 JKAKX250LLA011001-025000- 2000
1795 Kawasaki KX80 Y3 JKAKX080YYA008001- 2000
1824 Kawasaki KX125 L2 JKAKX125LLA009001-020000- 2000
1873 Kawasaki KX500 E12 JKAKX500EEA028001-030000- 2000
1794 Kawasaki KX80 W3 JKAKX080WWA013001- 2000
1874 Kawasaki KX500 E13 JKAKX500EEA030001-032000- 2001
1825 Kawasaki KX125 L3 JKAKX125LLA020001-030000- 2001
1851 Kawasaki KX250 L3 JKAKX250LLA025001-036000- 2001
1796 Kawasaki KX85 A1 JKBKX085AAA000001-007000- 2001
1797 Kawasaki KX85 B1 JKBKX085BBA000001-003000- 2001
1798 Kawasaki KX85 A2 JKBKX085AAA007001-015000- 2002
1875 Kawasaki KX500 E14 JKAKX500EEA032001-035000- 2002
1826 Kawasaki KX125 L4 JKAKX125LLA030001- 2002
1799 Kawasaki KX85 B2 JKBKX085BBA003001-00600- 2002
1852 Kawasaki KX250 L4 JKAKX250LLA036001- 2002
1800 Kawasaki KX85 A3 JKBKX085AAA015001-021000- 2003
1801 Kawasaki KX85 B3 JKBKX085BBA006001-009000- 2003
1876 Kawasaki KX500 E15 JKAKX500EEA035001- 2003
1827 Kawasaki KX125 M1 JKAKX125MMA000001-010000- 2003
1853 Kawasaki KX250 M1 JKAKX250MMA000001-010000 2003
1802 Kawasaki KX85 A4 JKBKX085AAA021001- 2004
1828 Kawasaki KX125 M2 JKAKX125MMA010001- 2004
1803 Kawasaki KX85 B4 JKBKX085BBA009001- 2004
1854 Kawasaki KX250 M2 JKAKX250MMA010001- 2004
1855 Kawasaki KX250 N1 JKAKX250NNA000001- 2004
1925 Suzuki RM125 31725-36150- A=1976
1958 Suzuki RM250 15117_18812- A=1976
1959 Suzuki RM250 25886-26588- B=1977
1926 Suzuki RM125 44470-55440- B=1977
1877 Suzuki RM80 21453-21467- B=1977
1991 Suzuki RM400 RM400 100004-101157- C=1978
1878 Suzuki RM80 26037-38153- C=1978
1927 Suzuki RM125 64300-81657- C=1978
1960 Suzuki RM250 32401-35402- C=1978
1917 Suzuki RM50 RM50 104006-107001- C=1978
1996 Suzuki RM500 RM11A 100016-100620- D=1983
1965 Suzuki RM250 RJ11A 100026-110106- D=1983
1884 Suzuki RM80 RC11B 100398-101792- D=1983
1883 Suzuki RM80 RC11C 100996-103421- D=1983
1932 Suzuki RM125 RF11A 100643-105310- D=1983
1885 Suzuki RM80 RC11C 103609-104127- E=1984
1933 Suzuki RM125 RF12A 100029-104252- E=1984
1966 Suzuki RM250 RJ12A 100034-101692- E=1984
1886 Suzuki RM80 RC11B 102356-102694- E=1984
1997 Suzuki RM500 RM11A 101065-101461- E=1984
1967 Suzuki RM250 RJ12A 102516-103792- F=1985
1887 Suzuki RM80 RC11C 105477-105579- F=1985
1888 Suzuki RM80 RC11B 103224-103307- F=1985
1934 Suzuki RM125 RF12A 1050002-107623- F=1985
1935 Suzuki RM125 RF13A 100662-102639- G=1986
1889 Suzuki RM80 RC12A 100387-101264- G=1986
1968 Suzuki RM250 RJ13A 100180-101382- G=1986
1890 Suzuki RM80 RC12A 101432-102286- H=1987
1969 Suzuki RM250 RJ13A 101654-102764- H=1987
1936 Suzuki RM125 RF13A 103517-104354- H=1987
1891 Suzuki RM80 RC12A 102522-102621- J=1988
1937 Suzuki RM125 RF13A 105472-105770- J=1988
1970 Suzuki RM250 RJ14A 100600-100810- J=1988
1983 Suzuki RM250 RJ18A000 500767-501596- K1=2001
1950 Suzuki RM125 RF16A000 500267-501938- K1=2001
1904 Suzuki RM85 LM1RD16C 102659-103201- K2=2002
1951 Suzuki RM125 JS1RF16C 100739-104124- K2=2002
1984 Suzuki RM250 JS1RJ18C 101734-103043- K2=2002
1952 Suzuki RM125 JS1RF16C 103006-104767- K3=2003
1905 Suzuki RM85 LM1RD16C 101439-102118- K3=2003
1906 Suzuki RM85L LM1RD17C 101093-101734- K3=2003
1985 Suzuki RM250 JS1RJ18C 102044-103570- K3=2003
1908 Suzuki RM85L LM1RD17C 100238-102207- K4=2004
1922 Suzuki RM65 JKSKX065A 009005-009378- K4=2004
2002 Suzuki RMZ250 JKSKX250 000160-007600- K4=2004
1986 Suzuki RM250 JS1RJ18C 101551-102747- K4=2004
1907 Suzuki RM85 LM1RD16C 100127-101086- K4=2004
1953 Suzuki RM125 JS1RF16C 101755-101784- K4=2004
1987 Suzuki RM250 JS1RJ18C 100317-102027- K5=2005
1998 Suzuki RMZ450 JS1RL41C 100126-105954- K5=2005
2003 Suzuki RMZ250 JKSKX250 009441-010936- K5=2005
1954 Suzuki RM125 JS1RF16C 100557-100589- K5=2005
1909 Suzuki RM85 LM1RD16C 100128-100242- K5=2005
1910 Suzuki RM85L LM1RD17C 100030-101326- K5=2005
1923 Suzuki RM65 JKSKX065A 013218-013923- K5=2005
1988 Suzuki RM250 JS1RJ18C 101306-101406- K6=2006
2004 Suzuki RMZ250 JKSKX250 015114-016221- K6=2006
1912 Suzuki RM85L LM1RD17C 100002-102154- K6=2006
1911 Suzuki RM85 LM1RD16C 100980-101090- K6=2006
1955 Suzuki RM125 JS1RF16C 1000394-102209- K6=2006
1914 Suzuki RM85L LM1RD17C 100699-102064- K7=2007
2005 Suzuki RMZ250 JS1RJ41A 500288-503055- K7=2007
2000 Suzuki RMZ450 JS1RL41A 500263-500816- K7=2007
1913 Suzuki RM85 LM1RD16C 101086-101171- K7=2007
1956 Suzuki RM125 JS1RF16A 503030-503154- K7=2007
1989 Suzuki RM250 JS1RJ18A 502286-502365- K7=2007
1957 Suzuki RM125 JS1RF16A K8=2008
1916 Suzuki RM85L K8=2008
2001 Suzuki RMZ450 K8=2008
1915 Suzuki RM85 K8=2008
2006 Suzuki RMZ250 JS1RJ41A K8=2008
1990 Suzuki RM250 JS1RJ18A K8=2008
1938 Suzuki RM125 RF14A 100018-102100- K=1089
1971 Suzuki RM250 RJ15A 100018-101729- K=1989
1892 Suzuki RM80 RD12A 100683-101794- K=1989
2007 Suzuki RMX 250 K PJ11A 100032-100911- K=1989
1999 Suzuki RMZ450 JS1RL41C 102596-102846- K=2006
1939 Suzuki RM125 RF14A 102181-104633- L=1090
1972 Suzuki RM250 RJ15A 101988-104320- L=1990
1893 Suzuki RM80 JS1RD14A L2 100007-101661- L=1990
1894 Suzuki RM80 JS1RD14A M2 100015-101437- M=1991
2008 Suzuki RMX250 PJ11A 101839-102165- M=1991
1973 Suzuki RM250 RJ15A 104351-106050- M=1991
1940 Suzuki RM125 RF14A 104682-107084- M=1991
1918 Suzuki RM50 RM50 110219-110782- N=1979
1992 Suzuki RM400 RM400 105375-108404- N=1979
1961 Suzuki RM250 RM250 41086-42810- N=1979
1928 Suzuki RM125 RM125 82808-97055- N=1979
1924 Suzuki RM100 RM100 28002-31453- N=1979
1879 Suzuki RM80 42215-52742- N=1979
1895 Suzuki RM80 JS1RD14A N2 101076-105170- N=1992
1974 Suzuki RM250 RJ15A 107153-108444- N=1992
1941 Suzuki RM125 RF14A 107538-110303- N=1992
2009 Suzuki RMX250 PJ11A 102503-103170- N=1992
1942 Suzuki RM125 RF14A 110501-113149- P=1993
1896 Suzuki RM80 JS1RD14A P2 100805-100894- P=1993
1975 Suzuki RM250 RJ16A 100843-102145- P=1993
2010 Suzuki RMX250 R PJ12A 100411-100921- P=1993
2011 Suzuki RMX250 R PJ12A 101036-101403- R=1994
1976 Suzuki RM250 RJ16A 102331-103654- R=1994
1943 Suzuki RM125 RF14A 113472-114491- R=1994
1897 Suzuki RM80 JS1RD14A R2 101294-101341- R=1994
1977 Suzuki RM250 RJ16A 104169-104797- S=1995
2012 Suzuki RM250 PJ11A 103213-103681- S=1995
1944 Suzuki RM125 RF14A 115934-116657- S=1995
1898 Suzuki RM80 JS1RD14A S2 101062-101107- S=1995
1880 Suzuki RM80 RM80X 101596-103629- T=1980
1993 Suzuki RM400 RM400 109838-112762- T=1980
1919 Suzuki RM50 RM50 111123-113540- T=1980
1962 Suzuki RM250 RM250 43932-47538- T=1980
1929 Suzuki RM125 RM125 109926-120246- T=1980
1978 Suzuki RM250 RJ17A 100568-102807- T=1996
2013 Suzuki RM250 PJ11A 103990-104064- T=1996
1945 Suzuki RM125 RF15A 100997-102562- T=1996
1899 Suzuki RM80 JS1RD14A000 500082-5000103- T=1996
1900 Suzuki RM80 JS1RD14A000 500161-500224 V=1997
1946 Suzuki RM125 RF15A 102024-102518- V=1997
1979 Suzuki RM250 RJ17A 101459-101837- V=1997
2014 Suzuki RM250 PJ11A 100004-104540- V=1997
1901 Suzuki RM80 JS1RD14A000 500241-500269- W=1998
2016 Suzuki RMX250 S PJ13A 100572-100814- W=1998
1980 Suzuki RM250 RJ17A 101967-102622- W=1998
2015 Suzuki RMX250 PJ11A 104657-104744- W=1998
1947 Suzuki RM125 RF15A 102599-104134- W=1998
1881 Suzuki RM80 RM80X 105144-105251- X-=1981
1994 Suzuki RM465 RM465 100018-101058- X=1981
1920 Suzuki RM50 RM50 113910-114027- X=1981
1930 Suzuki RM125 RM125 200463-207097- X=1981
1963 Suzuki RM250 RM250 101055-101104- X=1981
1902 Suzuki RM80 JS1RD14A000 500339-500402- X=1999
1948 Suzuki RM125 RF15A 104272-105572- X=1999
1981 Suzuki RM250 RJ17A 103141-104138- X=1999
1949 Suzuki RM125 RF15A 106426-107686- Y=2000
1903 Suzuki RM80 LM1RD15C Y2 101703-101941- Y=2000
1982 Suzuki RM250 RJ17A 104547-105346- Y=2000
1995 Suzuki RM465 RM465 101148-101631- Z=1982
1931 Suzuki RM125 RM125 209267-215434- Z=1982
1882 Suzuki RM80 RM80X 109247-110271- Z=1982
1964 Suzuki RM250 RM250 102084-103782- Z=1982
1921 Suzuki RM50 RM50 114756-114830- Z=1982
2152 Yamaha YZ250A 431 431-000101- 1973
2185 Yamaha YZ360A 432 432-000101- 1973
2090 Yamaha YZ80A 462 462-000101- > 1974
2215 Yamaha YZ125A 453 453-100101- 1974
2153 Yamaha YZ250B 483 483-000101- 1974
2186 Yamaha YZ360B 484 484-000101- 1974
2187 Yamaha YZ400B 510 510-000101- 1975
2216 Yamaha YZ125B 537 537-000101- 1975
2091 Yamaha YZ80B 492 492-000101- > 1975
2154 Yamaha YZ250C 509 509-000101- 1975
2188 Yamaha YZ400C 510 510-100101- 1976
2217 Yamaha YZ125C 1J8 1J8-000101- 1976
2092 Yamaha YZ80C 598 598-000101- > 1976
2051 Yamaha IT400C 1K7 510-200101- 1976
2155 Yamaha YZ250 509 509-100101- 1976
2144 Yamaha YZ100D 1J4 1J4-100101- 1977
2156 Yamaha YZ250D 1W3 1W3-000101- 1977
2093 Yamaha YZ80D 1T0 1T0-000101- > 1977
2052 Yamaha IT400D 1W6 1W6-000101- 1977
2218 Yamaha YZ125D 1W1 1W1-000101- 1977
2189 Yamaha YZ400D 1W4 1W4-000101- 1977
2038 Yamaha IT250D 1W5 1W5-000101- 1977
2219 Yamaha YZ125E 2K6 2K6-000101- 1978
2053 Yamaha IT400E 1W6 1W6-100101- 1978
2094 Yamaha YZ80E 2J5 2J5-000101- > 1978
2039 Yamaha IT250E 2K9 2K9-000101- 1978
2157 Yamaha YZ250E 2K8 2K8-000101- 1978
2145 Yamaha YZ100E 2K5 2K5-000101- 1978
2190 Yamaha YZ400E 2K8 2K8-000101- 1978
2040 Yamaha IT250F 2X7 2X7-000101- 1979
2143 Yamaha YZ100C 1J4 1J4-000101- 1979
2146 Yamaha YZ100F 2W5 2W5-100101- 1979
2054 Yamaha IT400F 2X8 2X8-000101- 1979
2158 Yamaha YZ250F 2X4 2X4-000101- 1979
2191 Yamaha YZ400F 2X5 2X5-000101- 1979
2095 Yamaha YZ80F 2X6 2X6-000101- > 1979
2021 Yamaha IT175F 2W6 2W6-000101- 1979
2220 Yamaha YZ125F 2Y5 2Y5-000101- 1979
2192 Yamaha YZ465G 3R5 3R5-000101- 1980
2221 Yamaha YZ125G 3N8 3N8-000101- 1980
2147 Yamaha YZ100G 3R2 3R2-000101- 1980
2159 Yamaha YZ250G 3R4 3R4-000101- 1980
2127 Yamaha YZ50G 3R0 3R0-000101- 1980
2041 Yamaha IT250G 3R7 3R7-000101- 1980
2096 Yamaha YZ80G 3R1 3R1-000101- > 1980
2023 Yamaha IT175G 4J0 4J0-000101- 1980
2022 Yamaha IT175G 3R6 3R6-000101- 1980
2017 Yamaha IT125G 3R9 3R9-000101- 1980
2193 Yamaha YZ465H 4V4 4V4-000101- 1981
2042 Yamaha IT250H 4V5 4V5-000101- 1981
2148 Yamaha YZ100H 3R2 3R2-020101- 1981
2128 Yamaha YZ50H 3R0 3R0-060101- 1981
2097 Yamaha YZ80H 4V1 4V1-000101- > 1981
2160 Yamaha YZ250H 4V3 4V3-000101- 1981
2131 Yamaha YZ60H 4V10 4V0-000101- 1981
2055 Yamaha IT465H 4V6 4V6-000101- 1981
2222 Yamaha YZ125H 4V2 4V2-000101- 1981
2025 Yamaha IT175H 4J0 4J0-010101- 1981
2024 Yamaha IT175 3R6 3R6020101- 1981
2018 Yamaha IT125H 3R9 3R9-050101- 1981
2056 Yamaha IT465J 5L5 5L5-000101- 1982
2194 Yamaha YZ490J 5X6 5X6-000101- 1982
2149 Yamaha YZ100J 5X3 5X3-000101- 1982
2043 Yamaha IT250 5L4 5L4-020101- 1982
2098 Yamaha YZ80J 5X2 5X2-000101- > 1982
2223 Yamaha YZ125J 5X4 5X4-000101- 1982
2161 Yamaha YZ250J 5X5 5X5-000101- 1982
2132 Yamaha YZ60J 5X1 5X1-000101- 1982
2026 Yamaha IT175 5Y0 5Y0-000101- 1982
2027 Yamaha IT175J 5X8 5X8-000101- 1982
2019 Yamaha IT125J 3W1 3W1-000101- 1982
2028 Yamaha IT175J 5X9 5X9-000101- 1982
2129 Yamaha YZ50J 5X7 5X7-000101- 1982
2057 Yamaha IT490K 29W 29W-000101- 1983
2130 Yamaha YZ50K 5X7 5X7-006101- 1983
2030 Yamaha IT175K 5X8 5X8-010101- 1983
2150 Yamaha YZ100K 5X3 5X3-060101- 1983
2162 Yamaha YZ250K 24Y 24Y-000101- 1983
2099 Yamaha YZ80K 22W 22W-000101- > 1983
2058 Yamaha IT490K 26A 26A-000101- 1983
2224 Yamaha YZ125K 24X 24X-000101- 1983
2020 Yamaha IT125L 3W1 3W1-030101- 1983
2195 Yamaha YZ490K 23X 23X-000101- 1983
2196 Yamaha YZ490K 23X 23X-100101- 1983
2133 Yamaha YZ60K 5X1 5X1-010101- 1983
2044 Yamaha IT250 29V 29V-000101- 1983
2045 Yamaha IT250K 25Y 25Y-000101- 1983
2031 Yamaha IT175K 5X9 5X9-010101- 1983
2059 Yamaha IT490K 45K 45K-000101- 1984
2197 Yamaha YZ490 43R 43R-000101- 1984
2060 Yamaha IT490L 26A 26A-100101- 1984
2225 Yamaha YZ125 43M 43M-000101- 1984
2163 Yamaha YZ250 43N 43N-000101- 1984
2226 Yamaha YZ125L 39W 39W-000101- 1984
2032 Yamaha IT200 43G 43G-000101- 1984
2151 Yamaha YZ100L 43L 43L-000101- 1984
2034 Yamaha IT200L 49U 49U-000101- 1984
2049 Yamaha IT250L 25Y 25Y-100101- 1984
2048 Yamaha IT250 45J 45J-000101- 1984
2047 Yamaha IT250 45G 45G-000101- 1984
2101 Yamaha YZ80L 43K 43K-000101- > 1984
2100 Yamaha YZ80L 39K 39K-000101- > 1984
2046 Yamaha IT250 29V 29V-003101- 1984
2134 Yamaha YZ60L 43J 43J-000101- 1984
2033 Yamaha IT200 49T 49T000101- 1984
2198 Yamaha YZ490 57H 57H-000101- 1985
2035 Yamaha IT200N 43G 43G-007101- 1985
2227 Yamaha YZ125 55Y 5Y-000101- 1985
2050 Yamaha IT250N 25Y 25Y-106101- 1985
2164 Yamaha YZ250 56A 56A-000101- 1985
2102 Yamaha YZ80 58T 58T-000101- > 1985
2199 Yamaha YZ490 1LV 1LV-000101- 1986
2037 Yamaha IT200 1VH 49U-004101- 1986
2228 Yamaha YZ125 1LX 1LX-000101- 1986
2165 Yamaha YZ250 1LU 1LU-000101- 1986
2036 Yamaha IT200S 1VG 49T-007101- 1986
2103 Yamaha YZ80 1LR 1LR-000101- > 1986
2104 Yamaha YZ80 2JF 2JF-000101- > 1987
2229 Yamaha YZ125 2HG 2HG-000101- 1987
2166 Yamaha YZ250 2HH 2HH-000101- 1987
2200 Yamaha YZ490 2HJ 2HJ-000101- 1987
2167 Yamaha YZ250 2VM 2VM-000101- 1988
2201 Yamaha YZ490 2WH 2WH000101- 1988
2230 Yamaha YZ125 2VN 2VN-000101- 1988
2105 Yamaha YZ80 2VF 2VF-000101- > 1988
2061 Yamaha WR250WR 3RB1 3RB-000101- 1989
2231 Yamaha YZ125 3JD1 3JD-000101- 1989
2168 Yamaha YZ250 3JE1 3JE-000101- 1989
2106 Yamaha YZ80W 3MK1 2VE-017101- > 1989
2107 Yamaha YZ80A 3MK2 2VE-023101- > 1990
2169 Yamaha YZ250LC 3SP1 3SP-000101- 1990
2232 Yamaha YZ125LC 3SR1 3SR-000101- 1990
2062 Yamaha YZ250WRA 3RB2 3RB-005101- 1990
2170 Yamaha YZ250LC 3XK1 3XK-000101- 1991
2063 Yamaha WR250ZB 3RB3 3RB-012101- 1991
2108 Yamaha YZ80B 3MK3 3MK-000101- > 1991
2233 Yamaha YZ125LC 3XJ1 3XJ-000101- 1991
2109 Yamaha YZ80D 3MK4 3MK-005101- > 1992
2064 Yamaha WR250ZD 4DC1 4DC-000101- 1992
2071 Yamaha WR500ZD 4AA1 4AA-000101- 1992
2234 Yamaha YZ125LC 4DB1 4DB-000101- 1992
2171 Yamaha YZ250LC 4DA1 4DA-000101- 1992
2172 Yamaha YZ250LC 4EW1 4EW-000101- 1993
2235 Yamaha YZ125LC 4EX1 4EX-000101- 1993
2029 Yamaha IT175 5Y0 5Y0-010101- 1993
2111 Yamaha YZ80E 4GT1 4GT-000101- >EJ FÖR SVENSK MARKNAD 1993
2072 Yamaha WR500ZE 4AA2 4AA-010101- 1993
2065 Yamaha WR250ZE 4DC3 4DC-006101- 1993
2110 Yamaha YZ80E 4ES1 4ES-000101- > 1993
2236 Yamaha YZ125LC 4JY1 4JY-000101- 1994
2066 Yamaha WR250ZF 4JW1 4JW-000101- 1994
2173 Yamaha YZ250LC 4JX1 4JX-000101- 1994
2112 Yamaha YZ80F 4ES3 4ES-012101- >EJ FÖR SVENSK MARKNAD 1994
2237 Yamaha YZ125LC 4PE1 4PE-000101- 1995
2067 Yamaha WR250ZG 4JW3 4JW-011101- 1995
2113 Yamaha YZ80G 4ES4 4ES-025101- >EJ FÖR SVENSK MARKNAD 1995
2174 Yamaha YZ250LC 4MX1 4MX-000101- 1995
2175 Yamaha YZ250LC 4SR1 4SR-000101- 1996
2114 Yamaha YZ80H 4ES5 4ES-031101- > 1996
2238 Yamaha YZ125LC 4SS1 4SS-000101- 1996
2068 Yamaha WR250ZH 4JW5 4JW-017101- 1996
2118 Yamaha YZ80LWJ 4LC4 4LC-003068- > 1997
2117 Yamaha YZ80J 4ES6 4ES-039574- > 1997
2069 Yamaha WR250ZJ 4XK1 4SR-022325- 1997
2116 Yamaha YZ80LW 4LB7 4LB-011210- >EJ FÖR SVENSK MARKNAD 1997
2115 Yamaha YZ80LC 4GT9 4GT-019083- >EJ FÖR SVENSK MARKNAD 1997
2239 Yamaha YZ125J 4XM1 4XM-000101- 1997
2176 Yamaha YZ250LC 4XL1 4XL-001138- 1997
2120 Yamaha YZ80LWK 4LC5 CB 2C-000106- > 1998
2070 Yamaha WR250ZK 5EN1 4SR-023756- 1998
2119 Yamaha YZ80K 4ES7 CB1C-000101- > 1998
2240 Yamaha YZ125K 5DH2 4XM-011530- 1998
2177 Yamaha YZ250K 5DJ2 4XL-010483- 1998
2207 Yamaha YZ400FK 5BE2 CH01C-000356- 1998
2082 Yamaha YZ400FK 5BE2 CH01C-000356- 1998
2208 Yamaha YZ400FL 5GR2 CH03C-000322- 1999
2083 Yamaha YZ400FL 5GR2 CH03C-000322- 1999
2241 Yamaha YZ125L 5ET2 CE03C-000239- 1999
2121 Yamaha YZ80L 4ES8 CB01C-002125- > 1999
2178 Yamaha YZ250L 5CU2 CG05C-000242- 1999
2122 Yamaha YZ80LWL 4LC6 CB02C-000824- > 1999
2124 Yamaha YZ80LW 4LC7 CB02C-001314- > 2000
2209 Yamaha YZ426FM 5JG2 CJ01C-000101- 2000
2084 Yamaha YZ426FM 5JG2 CJ01C-000101- 2000
2123 Yamaha YZ80M 4ES9 CB01C-004425- > 2000
2242 Yamaha YZ125M 5HD2 CE05C-000239- 2000
2179 Yamaha YZ250M 5HC2 CG08C-000207- 2000
2125 Yamaha YZ80M 4ESA CB01C-008030- > 2001
2243 Yamaha YZ125N 5MV2 CE08C-001740- 2001
2073 Yamaha WR250FN 5PH2 CG11W-000101- 2001
2210 Yamaha YZ426FN 5JG6 CJ01C-011432- 2001
2085 Yamaha YZ426FN 5JG6 CJ01C-011432- 2001
2126 Yamaha YZ80LW 4LC8 CBO2C-002512- > 2001
2077 Yamaha YZ250FN 5NL2 CG10C-004386- 2001
2180 Yamaha YZ250N 5MW2 CE08C-001740- 2001
2202 Yamaha YZ250FN 5NL2 CG10C-004386- 2001
2136 Yamaha YZ85LW 5SH1 CB05C-000101- 2002
2135 Yamaha YZ85 5PA1 CB04-000101- 2002
2244 Yamaha YZ125P 5NY2 CE09C-000542- 2002
2203 Yamaha YZ250FP 5SG2 CG10C-008551- 2002
2074 Yamaha WR250FP 5PH6 CG11W-004395- 2002
2181 Yamaha YZ250P 5NX2 CG12C-000185- 2002
2078 Yamaha YZ250FP 5SG2 CG10C-008551- 2002
2086 Yamaha YZ426FP 5SF2 CJ01C-023164- 2002
2211 Yamaha YZ426FP 5SF2 CJ01C-023164- 2002
2204 Yamaha YZ250FR 5UL2 CG14C-000240- 2003
2075 Yamaha WR250FR 5UM2 CG16W-000029- 2003
2245 Yamaha YZ125R 5UN2 CE10C-000344- 2003
2137 Yamaha YZ85 5PA4 CB04C-007258- 2003
2138 Yamaha YZ85LW 5SH4 CB05C-002009- 2003
2079 Yamaha YZ250FR 5UL2 CG14C-000240- 2003
2212 Yamaha YZ450FR 5TA2 CJ03C-000710- 2003
2182 Yamaha YZ250R 5UP2 CG13C-000134- 2003
2087 Yamaha YZ450FR 5TA2 CJ03C-000710- 2003
2088 Yamaha YZ450FS 5XD2 CJ05C-000112- 2004
2205 Yamaha YZ250FS 5XC2 CG18C-000211- 2004
2139 Yamaha YZ85 5PA7 CB07C-000101- 2004
2183 Yamaha YZ250S 5XF2 CG17C-000261- 2004
2076 Yamaha WR250FS 5UM6 CG16W-006110- 2004
2213 Yamaha YZ450FS 5XD2 CJ05C-000112- 2004
2080 Yamaha YZ250FS 5XC2 CG18C-000211- 2004
2246 Yamaha YZ125S 5XE2 CE13C-000176- 2004
2140 Yamaha YZ85LW 5SH7 CB08C000101- 2004
2184 Yamaha YZ250T 1P82 CG20C-000101- 2005
2141 Yamaha YZ85 5PAA CB09C-000101- 2005
2247 Yamaha YZ125T 1C32 CE15C-000101- 2005
2081 Yamaha YZ250FT 5XC6 CG21C-000101- 2005
2214 Yamaha YZ450FT 5XD6 CJ06C-000101- 2005
2142 Yamaha YZ85LW 5SHA CB10C-000101- 2005
2089 Yamaha YZ450FT 5XD6 CJ06C-000101- 2005
2206 Yamaha YZ250FT 5XC6 CG21C-000101- 2005

  © Prins Dirty Parts 2013